Translation
tourist
turista
train
vlak
two
dva
two-person room
dvoulůžkový pokoj
Two tickets please
Dejte mi prosím dvě jízdenky
vegetables
zelenina
warm
teplo
warning
pozor
Watch out!
Pozor!
water
voda
Wednesday
středa
week
týden
well
dobře
West
západ
What's the Wi-Fi password?
Jaké je heslo k Wi-Fi?
What do you like?
Co máte rád?
What do you study?
Co studujete?
What is the emergency number? / Please call an ambulance
Jaké je číslo na pohotovost / zavoláte, prosím, na pohotovost?
What is the weather forecast for today?
Jaké dnes bude počasí?
What is today's exchange rate?
Jaký je kurz (výměny peněz)?