Facebook link

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów

Duży, murowany budynek, widziany od frontu. Styl neogotycki, ozdobny krenelaż, wieżyczki i kolumny oraz schody od frontu.
ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice
tel. +48 146888820
tel. +48 146888821
tel. +48 698988302
W neogotyckim pałacyku, znajdującym się w Parku Strzeleckim, działa Galeria Sztuki Biura Wystaw Artystycznych.

Teren dawnego folwarku Zawale–Dyksonówka w 1866 roku Rada Miejska przekazała Towarzystwu Strzeleckiemu, które zbudowało tu swoją siedzibę i obwałowaną strzelnicę. Na pozostałej części działki założono ogród miejski zwany Parkiem Strzeleckim, zagospodarowany w duchu modernizmu według projektu Antoniego Schmidta.

Najokazalszym obiektem w parku jest pałacyk Towarzystwa Strzeleckiego, powołanego do życia w 1845 roku dekretem Gubernium Galicyjskiego, ale o tradycjach sięgających czasów średniowiecza i Bractwa Kurkowego. Prawdziwym powodem wznowienia działalności Towarzystwa było przygotowanie cywilów do walki zbrojnej o niepodległość. Tu w 1918 roku skoszarowano około 200 harcerzy z Pogotowia Narodowego i Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy rankiem 31 października rozbroili Austriaków i przejęli cywilną władzę w mieście. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się Pałac Młodzieży i hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, biblioteka Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w latach 2005–2010 Bractwo Kurkowe. Obecnie jest on siedziba Biura Wystaw Artystycznych.

Neogotycki pałacyk wybudowano w latach 1887–1988 przy bramie od strony ulicy Słowackiego, według projektu Franciszka Lanciego. Jego otynkowaną, monumentalną fasadę wieńczy krenelaż, elewację dzielą smukłe wieżyczki. Na zewnętrznej ścianie Towarzystwo Strzeleckie w 1888 roku umieściło tablicę pamięci Józefa Pędrackiego. W wielkiej sali zajmującej niemal połowę pałacyku mieściła się wewnętrzna strzelnica, wykorzystywano ją też jako salę balową.