Back

Święto Maziarzy Łosiańskich

Święto Maziarzy Łosiańskich

From 2020-08-09
Święto Maziarzy Łosiańskich
Start date and time: Sunday, 9 August 2020 13:30
Łosie 34, Łosie Tourist region: Beskid Sądecki i Niski
Tourist subregion: Beskidzki
Organiser: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Play Play