Translation
highway / speedway
dálnice
hospital
nemocnice
hot water
horká voda
hour
hodina
house
dům
How can I connect with the Internet?
Jak se mohu připojit na Internet?
How can I get to...
Jak se dostanu na…
How far is?
Jak daleko je?
How much does the ticket cost?
Co stojí jízdenka?
How much do I pay?
Kolik platím?
How much is it?
Co to stojí?
How much is the soup / glass of juice/water?
Co stojí polévka / šťáva /voda?
How old are you?
Kolik je ti let?
I'm hungry / I'm not hungry.
Jsem hladový / Nejsem hladový.
I'm lost.
Stratil jsem se.
I'm not feeling well. / I'm sick/ill.
Je mi zle / Jsem nemocný
I'm sorry
omlouvám se (je mi to líto)
I've been robbed.
Byl jsem napaden.
I am a (college/university or high school) student.
Jsem student / žák
I am …
Jmenuji se …