Turistické tematické chodníky v Malopoľsku

Katedra w Tarnowie
Malopoľsko očaruje rôznorodosťou. Nájdeme tu pamiatky zo všetkých epoch, rôznorodé architektonické štýly, neobyčajné budovy skrývajúce vo svojich múroch fragmenty predchádzajúcich stavieb a medzi súčasnými budovami ukryté perly dávnych storočí. Na to, aby bolo možné toho bohatstvo objaviť, nájsť to, čo je najzaujímavejšie alebo si jednoducho vybrať spomedzi mnohých možností, potrebuje turista kľúč. Takým kľúčom na objavovanie Malopoľska sú chodníky, kde sú vybrané objekty a miesta tematicky prepojené.

Do väčšiny miest, ktoré daný chodník spájajú, sa dostaneme pomocou znakov umiestnených v teréne a pri objektoch sú často postavené informačné tabule. V širokej ponuke chodníkov si každý nájde niečo pre seba. Stopy romantizmu v Malopoľsku je možné objavovať idúc po Románskom chodníku. Renesančné pamiatky boli zhromaždené na Chodníku renesancie, milovníkov Mladého Poľska pozývame na chodník „Mladopoľské Malopoľsko“ a vďaka tomu, že bol vytýčený a označený Chodník stredovekých mestečiek Malopoľska, sa je možné jednoducho dostať do malebných malých miest, ktoré majú svoj začiatok vo Wiekach Średnich. Tematické chodníky predstavujú nevyčerpateľný zdroj nápadov na výlet po Malopoľsku.

Multimédiá

Szlaki tematyczne